Mitä tavarantarkastus on?

Tavarantarkastus on tavaran tai palvelun tekninen tarkastus. Tavarantarkastus voi koskea rakentamisessa esimerkiksi työ- tai materiaalivirheen selvittämistä tai rakentamisen vertaamista suunnitelmien ja määräysten mukaisuuteen. Pyydettäessä mahdollisen virheen korjaamisesta tavarantarkastukseen voidaan sisällyttää kustannusarvio mahdollisen virheen korjauksesta.

On tärkeää, että tarkastuksen sisällöstä sovitaan etukäteen riittävän selkeästi yhdessä tarkastajan kanssa. Lähtökohtana tavarantarkastuksen toimeksiannolle voi olla esimerkiksi kysymys: Onko tarkastettavassa kohdassa virhe tai vaurio ja jos on, mistä se johtuu?

Tavarantarkastuksen tilaajana voi olla niin kuluttaja, yritys, kunta, vakuutusyhtiö kuin viranomainenkin. Tarkastuspyyntö tehdään suoraan HTT-tarkastajalle. Kullekin HTT-tarkastajalle on määritelty erityisala, jolla hän saa ammattitaitonsa puitteissa toimia.

Miten

Miten tarkastus tehdään?

Tavarantarkastusohjesääntö ja toimeksiannon sisältö muodostavat lähtökohdat tarkastukselle.

  1. Toimeksiannon saatuaan HTT-tarkastaja kutsuu kaikki asian osapuolet tarkastustilaisuuteen.
  2. Tilaisuudessa HTT-tarkastaja tarkastaa kohteen toimeksiannossa mainitun laajuisena. Osapuolilla on mahdollisuus esittää huomionsa ja näkemyksensä tarkastuksen kohteesta.
  3. HTT-tarkastaja laatii tehdyn tarkastuksen perusteella määrämuotoisen tarkastuskertomuksen, jonka hän leimaa HTT-leimalla.
  4. Tarkastuskertomus toimitetaan asian osapuolille sekä Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnalle.

HTT-tarkastajaKuka on HTT-tarkastaja?

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) on alansa ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, joka suorittaa palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. HTT-tarkastaja on antanut oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.

HTT-tarkastaja toimii keskuskauppakamarin jatkuvan valvonnan alaisena, huolellisesti ja tavarantarkastusohjesääntöä noudattaen. HTT-tarkastajan tehtävänä on antaa puolueeton asiantuntijanäkemys tavarantarkastuskertomuksen muodossa.

Miksi käyttää palvelua?Miksi käyttää palvelua?

HTT-nimike tarkoittaa hyväksyttyä ja valvottua ammattiosaamista. Asiantuntijana voi lähtökohtaisesti toimia kuka tahansa osaamis- ja koulutustaustastaan riippumatta. HTT-tarkastajalla sen sijaan on aina alansa pitkä työkokemus ja soveltuva koulutus.

Oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen antanut HTT-tarkastaja on suorittanut HTT-kokeen ja sitoutunut noudattamaan keskuskauppakamarin ylläpitämää tavarantarkastusohjesääntöä.

Milloin tarvitaan tavarantarkastajaa?Milloin tarvitaan tavarantarkastajaa?

HTT-tarkastajan käyttäminen on suositeltavaa, kun kaivataan ulkopuolisen ja puolueettoman asiantuntijan perusteltua näkemystä. Tällainen näkemys voi olla avuksi esimerkiksi riitatilanteen ennaltaehkäisemisessä tai ratkaisemisessa.

Vaikka HTT-tarkastaja ei voi velvoittaa osapuolia mihinkään suorituksiin, tarkastuskertomus auttaa osapuolia usein pääsemään sovintoon. Jos sopua ei synny, voi HTT-tarkastajaa ja tarkastuskertomusta käyttää oikeudenkäynnissä.

Lisätietoa tavarantarkastuksesta Keskuskauppakamarin sivuilta.

Soita ja kysy lisää: 040 5786 183 /Hannu